Soms gebeurt er iets speciaals, iets extra’s tijdens een training. Het enthousiasme en de flow van de groep geeft mij vleugels. Dit gebeurde tijdens de eerste training Accountmanagement voor (informatie-)professionals die plaatsvond op 27 januari en 3 februari 2017.

Hoe dat kwam? De motivatie en de ambitie van de deelnemers om met dit onderwerp aan de slag te gaan, en uiteindelijk nog beter te worden in hun werk, was enorm groot . Aan het eind van de tweedaagse presenteerden de deelnemers hun afdelingen en een relatiemanagementplan voor 2017. Het zijn er vast veel meer, maar uit deze training neem ik de volgende lessen mee:

  • Weet waarom je zo belangrijk bent voor de organisatie!

Ik merk steeds dat het lastig is om tot de kern te komen en de vraag te beantwoorden welke toegevoegde waarde wordt geleverd. Vaak is het een opsomming van activiteiten. Maar hier staat de vraag centraal: wat zou er gebeuren als jij/jouw afdeling er niet meer zou zijn? Of; waar lever jij een bijdrage aan?

  • “Rollenspel”

Als informatiespecialist ben je naast vakinhoudelijk expert ook trainer, adviseur en relatiemanager. Deze rollen zijn essentieel en kosten tijd. Houd hier rekening mee en zorg dat je vaardig bent op deze gebieden!

  • Klanten/doelgroepen

“We zijn er voor iedereen”, hoor ik vaak. Probleem is dat je op deze manier de communicatie en afstemming van je product- en dienstverlening moeilijk kunt richten en specifiek maken. Maak categorieën van klanten/doelgroepen. Wie is waarom belangrijk op welk moment?

  • Ken je verhaal!

Zorg dat je een goed verhaal maakt en oefen dit, zodat je tijdens meetings, borrels en presentaties een verhaal hebt waarmee je jezelf en de afdeling kunt profileren. Vooraf kun je dit verhaal aan elkaar vertellen en oefenen. Het is de tijdsinvestering waard.

  • Relaties: alles wat aandacht krijgt groeit!

Relatiemanagement is een continue en dynamisch proces. Je bouwt, onderhoudt je relaties en kunt een goede match maken van vraag en aanbod. Een relatiemanagementplan helpt je om het overzicht te houden op je relaties en op de voortgang.