Beschrijving

In deze training staat de toegevoegde waarde, die je als professional levert, centraal. Het geeft inzicht in hoe de toegevoegde waarde wordt geleverd voor de verschillende doelgroepen en welke bijdrage de afdeling levert aan de organisatiedoelstellingen. Het stelt je als professional in staat om jouw toegevoegde waarde communiceerbaar te maken en erover te kunnen vertellen. Het helpt je om jezelf en jouw dienstverlening te “verkopen”. Daarnaast staat relatiebeheer centraal.

Het vertrekpunt is het Business Model Canvas van Alex Osterwalder. Dit model brengt in kaart:

 • Doelgroepen/klanten
 • Toegevoegde waarde
 • Kanalen
 • Relaties
 • Inkomsten
 • Middelen
 • Activiteiten
 • Partners
 • Kosten

Het model helpt je om meer focus te krijgen op zaken die helpen om een afdeling succesvoller te maken, een goede waarde propositie te formuleren (toegevoegde waarde), na te denken over nodige veranderingen in aanpak en over het product- en dienstpakket.

Vervolgens maak ik in de training een koppeling met de basisvaardigheden die nodig zijn om op een proactieve en klantgerichte manier met doelgroepen, partners en management te kunnen communiceren:

 • Presentatievaardigheden
 • Gespreks- en adviesvaardigheden
 • Relatiemanagement- en acquisitievaardigen
 • Netwerken

Leerdoelen

 • In kaart brengen van product- en dienstverlening; bestaand en potentieel
 • In kaart brengen van de eigen doelgroepen
 • Inzicht in kenmerken van de doelgroepen
 • Inzicht in welke kanalen ingezet kunnen worden om te informeren en relaties te kunnen onderhouden.
 • Inzicht in welke middelen er nodig zijn om de functie van informatiespecialist optimaal uit te kunnen voeren.
 • Inzicht in formuleren en overdragen van een boodschap
 • Kennis van presentatietechnieken
 • Inzicht in adviesvaardigheden; hoe herken je de vraag/behoefte van de klant?
 • Inzicht in acquisitievaardigheden en eigen rol in acquisitieproces
 • Inzicht in het opbouwen van een stevig netwerk; klanten, partners en ambassadeurs
 • Visie op hoe relaties structureel worden opgebouwd en onderhouden

Opbouw tweedaagse training (globaal)

Dag 1:

 • In kaart brengen van de eigen organisatie in het business model canvas
 • Relatiemanagement
 • Acquisitie

Uitwerken actieplan Relatiemanagement

Dag 2

 • Presentatievaardigheden
 • Gespreks- en adviesvaardigheden
 • Bespreken relatiemanagement plan deelnemers
 • Netwerken

Persoonlijke intake en nazorg

Ter voorbereiding wordt met alle deelnemers een persoonlijke intake gedaan (telefonisch). Het doel is kennismaking en inventariseren welke persoonlijke leerwensen er zijn.

Na ongeveer een maand bespreken we met elkaar de voortgang van de uitvoering van het relatiemanagementplan.

Investering en aantal deelnemers

De training kost €1595,-.  Minimaal aantal deelnemers is 4 en maximaal 6.

Aanmeldform Relatiebeheer

Voor vragen en advies over deze training kun je contact opnemen met Jantine Zeeman op telefoonnummer 06-24246939 of via info@jantinezeeman.nl