Effectieve Voorlichting bij Studiekeuze

Training Effectieve Voorlichting bij Studiekeuze

Om aankomende studenten, leerlingen uit het vo en mbo, te faciliteren en begeleiden bij het maken van een passende studiekeuze wordt er op verschillende manieren voorlichting gegeven. Bij activiteiten als: scholenvoorlichtingen, proefstuderen, meelopen en open dagen. Om studenten en medewerkers die betrokken zijn bij het geven van voorlichting te ondersteunen bij deze taak is de training Effectieve Voorlichting bij Studiekeuze ontwikkeld.

Voor wie?

De training is bedoeld voor studenten en docenten/medewerkers die –in welke vorm dan ook- voorlichting geven aan studiekiezers.

Resultaat van de training

Na de training hebben deelnemers inzicht in het studiekeuzeproces van de studiekiezer en kunnen zij inspelen op de fase waarin de kiezer zich bevindt. De voorlichter/adviseur kan een logische structuur hanteren, relevante en belangrijke onderwerpen behandelen. Verder is hij/zij in staat om een interactieve voorlichting te maken en geven.  Daarnaast beheerst hij/zij de nodige presentatievaardigheden en -technieken om heldere boodschappen over te dragen en contact te maken met het publiek.

Globale inhoud

  • Het proces van het kiezen van een studie; studiekeuzeproces onder de loep
  • Voorkennis en voorbereiding op het vo en mbo
  • Fases studiekeuzeproces
  • Need-to-know vs. nice-to-know; welke onderwerpen/thema’s behandel je?
  • Vaardigheden en technieken:
  • Doel & resultaat van de voorlichting: op niveaus van kennis/houding/gedrag
  • Formuleren heldere boodschap(-pen)
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Contact en interactie met publiek
  • Uitwisseling succesvolle aanpakken; voorbeelden presentaties, interactie met publiek, proefcolleges, inzet alumni, gebruik film & beeld etc; brainstorm en uitwisseling.

In deze training worden theorie en opdrachten afgewisseld en wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht.

Duur: 120 minuten

Prijs: €75,- p.p. 10-20 deelnemers. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een incompany training op maat.